مقام برتر چهارمین کنگره بین المللی شیراز

باز هم درخششی دیگر از دستیار سلامت پیشگام! شرکت دستیار سلامت پیشگام و برند RNS این بار در چهارمین کنگره بین المللی سلامت همراه حائز مقام برتر شده است. این کنگره که هر سال در دانشگاه های علوم پزشکی کشور و به دلیل ارتباط پزشکان، مراکز درمانی و عموم دانشگاهیان از اخرین تکنولوژی های حوزه درمان برگزار میگردد، امسال به دلیل شرایط کرونایی به صورت مجازی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد. هدف اصلی این کنگره ایجاد فضایی جهت تبادل ایده ها، مفاهیم، تکنیک ها، آزمایش ها و برنامه های کاربردی دستگاه های ارتباطی موبایل مانند تلفن های همراه، کامپیوترها و رایانه های شخصی جیبی در استفاده از خدمات و اطلاعات سلامت بود . به عنوان زیر مجموعه ای از سلامت الکترونیک (eHealth)، چهارمین کنگره بین المللی سلامت همراه شیراز- 99 به طور عمده بر موضوعاتی از قبیل دریافت خدمات سلامت از طریق ارتباطات موبایل و فناوری های چند رسانه ای تمرکز داشت. در نتیجه رقابت بین 100 نرم افزار ارسال شده به این کنگره از داخل و خارج کشور ، نرم افزار هوشمند تشخیص بیماری های مغز و أعصاب به وسیله هوش مصنوعی که توسط مهندسین و تیم پزشک حاذق شرکت دستیار سلامت پیشگام ساخته و پرداخته شده است، حائز مقام برتر گردیده است.