FAQ

سوالات شما، پاسخ ها

سوالات متداول کدام ها هستند؟

در این بخش مجموعه سوالات احتمالی را برای بیماران و پزشکان محترم آماده کرده ایم که در صورت نیاز پاسخ آن را در یابند در صورت توان اگر سوال ، مشکل و یا ابهامی در نرم افزار موجود می باشد آن را مطرح نموده تا در حل آن کوشا باشیم

فایل های تصاویر چگونه باید ارسال گردد ؟

در بخش انتخاب تصاویر و انجام تست های تعاملی بایددر وقت قانونی و فایل ها به صورت یک فایل زیپ در اختیار سامانه قرار گیرد

آیا انجام هر بخش ترتیب خاصی دارد ؟ برای مثال اول باید نتایج کلینیکی پر شود و سپس تصاویر؟

خیر، شما می توانید هر بخش را به طور مجزا پاسخ دهید و بعد از ثبت آن و تایید در سامانه به دنبال بخش های دیگر باشید

آیا در بخش تست های کلینیکی همه تست ها باید جواب داده شود؟

خیر، الزامی به پاسخ همه تست ها نیست ولی در نتیجه نهایی تست هایی که پاسخ داده شده باشد به شما داده می شود اگر تمام تست ها را پاسخ دهید بالتبع نتیجه نهایی کامل خواهد بود

آیا پاسخ تست های کوتاه شده را میتوان با تست های کامل جایگزین کرد؟

خیر ، تست های جایگزین شده کوتاه به منظور درک بهتر برای پزشک طراحی شده و هیچ کاربرد دیگری ندارد

آیا مدت زمان رسیدن نتیجه میتواند بیشتر هم شود؟

بله ، به دلیل حجم انبوه داده ها ممکن است نتایج حاصله از بیماری ها و پاسخ شما کمی دیر تر از موعد به شما اعلام گردد

آیا میتوان در صورت اشتباه پر کردن سوالات آن را اصلاح نمود؟

بله ، شما می توانید تا حداکثر 12 ساعت بعد نتایج حاصله از ارسال داده ها و سوالات را اصلاح نموده و نسخه نهایی را در سامانه ارسال نمایید