چگونه به ما دسترسی پیدا کنید ؟

برای شکایات، انتقادات، پیشنهادات و همکاری با ما از طریق درگاه زیر در تماس باشید

 • آزمایشگاه

  ایران، تهران، خیابان ولیعصر، دانشگاه امیرکبیر، آزمایشگاه هوش محاسباتی و سیستم های مقیاس بزرگ
  +98 (21) 64540 :تلفن

 • سر دفتر

  ایران، تهران، خیابان ولیعصر، دانشگاه امیرکبیر، مرکز تحقیق و نوآوری دانشکده مهندسی برق
  +98 9379873907 :تلفن
  info@rns-assistant.com :ایمیل

با ما در ارتباط باشید

برای ارتباط با ما فرم زیر را پر نمایید