عنوان برتر جشنواره پایان نامه های برتر ایران (جایزه ویژه پرفسور حسابی)

به گزارش ایسنا، نیما شریفی صادقی، دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای اثر «تشخیص بیماری های خودایمنی و مغز و اعصاب با استفاده از شبکه عمیق و ترکیب مکانیزم های هوشمند تشخیص بیماری، تداخل دارویی در تشخیص بالینی» در سومین جشنواره پایان نامه های برتر ایران (جایزه ویژه پرفسور حسابی) به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب و معرفی شد. جشنواره پایان نامه های برتر ایران (جایزه ویژه پرفسور حسابی) در تمامی رشته های دانشگاهی اقدام به بررسی و درجه بندی پایان نامه ها، پروپزال ها، طرح های پژوهشی، مقالات علمی، کتاب های علمی و دیگر تالیفات علمی می کند. هدفمندسازی تحقیقات و پژوهش های علمی انجام گرفته در دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی ایران از قبیل پایان نامه ها، مقالات، کتاب ها، طرح های پژوهشی و پژوهش های عملی از اهداف برگزاری این جشنواره است. این جشنواره در انتهای هر ترم تحصیلی دانشگاهی با حمایت طیف وسیعی از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور برگزار می شود.